Proje Detayı

Kalite Kontrol;

Performansı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri takip etmek üzere, kalite aktivitelerinin yürütülmesinin sonuçlarını izleme ve kaydetme sürecidir. Kalite kontrolü proje boyunca devam ettirilmelidir.

Kalite kontrol aktiviteleri ile projenin uygulama süresinde ortaya çıkan yapının kalitesinin  nedenleri belirlenir. Bu aktiviteler neticesinde ortadan kaldırmaya yönelik eylemler yerine getirilir ve/veya tavsiye edilir.


Kalite Güvencesi;

Uygun kalite standartlarının ve operasyon tanımlarının kullanılmasını sağlamak amacıyla kalite

gereksinimlerinin ve kalite kontrol ölçümlerinin sonuçlarının kontrolü ve raporlanması sürecidir.

Süreç iyileştirmeleri, değer katmayan aktivitelerin projeden çıkarılmasını sağlar. Bu da işlerin daha yüksek verimlilik ve etkinlik düzeylerinde gerçekleştirilmesini mümkün kılan bir denetim mekanizmasıdır.