Proje Detayı

Proje aşamaları, ihale vs. gibi adımlar tamamlanıp, inşaat ruhsatı alınıp, sözleşmeler yapılıp, sigorta vb. yapılması gereken işlemler tamamlanıp, yer teslimi gerçekleştikten sonra şantiye kurulumu yani mobilizasyon çalışmalarına başlanır.


Projeler, vaziyet planı, varsa halihazır, şartnameler, sözleşmeler vs. incelenir ve sahada yerinde keşif yapılır. Projede bulunan iş kalemleri, her iş kalemiyle ilgili metraj çalışmaları, imalatların sıralaması ve hangi iş kalemine ne zaman başlanacağı, bu imalatlar ile ilgili ilerleme hızları; projenin süresi, yapım şartları, bölgenin iklim şartları, zeminin yapısı, bölgedeki imkanlar, ekonomik güç vs. göz önüne alınarak bir iş programı hazırlanır. Organizasyon şeması hazırlanır. Kesin hesaplar mobilizasyon öncesi yapılamasa da yaklaşık değerler üzerinden bir plan yapılır. Şantiyenin kurulumu sırasında daha net hesaplar oluşturulabileceğinden ileride bazı değişikliklere gidilebilir.