Kalite Politikamız

Şirketimizin Kalite Yönetim Sistem Politikası, Yurt içi ve yurt dışı tüm projelerimizde hedefimiz; müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına en iyi hizmeti be faydayı sunmak, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uymak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve uluslararası düzeyde kaliteli hizmet vermektir. GCB Mühendislik ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini, mevcut ve gelecekteki müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak için sürekli geliştirir.Üst Yönetim olarak taahhüt ettiğimiz bu hedeflere ulaşabilmek için;


Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak,
Müşterilerimize ve tedarikçilerimize karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemek,


Hedeflenen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,


Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızı da kalite sistemimizin bir parçası olarak değerlendirmek ve kalitelerini yükseltmeleri konusunda teşvik etmek,


İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonunu arttıracak gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,
GCB Mühendisliğin temel performansının, GCB Mühendisliğin organizasyonunun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak, şirket çalışanları olarak hepimizin görevidir.